Triglav pojišťovna

Pojišťovna Triglav pochází ze Slovinska, kde ovládá takřka polovinu pojistného trhu. V roce 2000 ukázala podobným, dříve monopolním pojišťovnám východního bloku, jak se takového postavení využívá k expandování do ciziny včetně České republiky. Triglav poskytuje celou řadu produktů neživotního pojištění:

 • Cestovní pojištění
 • Úrazové připojištění
 • Pojištění podnikání, průmyslu, firem
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění nemovitostí a domácností
 • Pojištění vozidel

Povinné ručení

Jedna z klíčových oblastí působí Triglav v České republice. Nabízí několik zajímavých výhod, jako jsou asistenční služby zdarma v nezvykle velkém rozsahu a také jeden z nejvýhodnějších bonusových systémů pro dobré řidiče v ČR:

 • Klienti mohou získat bonus maximálně 60 %.
 • Tento bonus získají za 84 měsíců bezeškodného období (standard je 50 % za 10 let)
 • Bonus roste progresivně – po roce 5 , dvou 10, třech 15, čtyřech 25, pěti 35, šesti 45 a sedmi 60 %.

Povinné ručení je obohaceno o úrazové připojištění pro řidiče – sice s nevysokými limity (50/100 tisíc korun), ale zdarma.

Havarijní pojištění

U Triglav si můžeme sjednat jeden ze tří základních balíčků havarijního pojištění:

 • Pojištění všech běžných rizik, tedy vandalismu, odcizení, živelní události i havárie
 • Pojištění odcizení vozu a vandalismu
 • Pojištění odcizení vozu

K havarijnímu pojištění mohou klienti získat bonus až 60 %, což je na našem trhu vůbec nejvíce. Samozřejmostí jsou asistenční služby zdarma.

Připojištění

 • Pojištění všech skel s pojistnou částkou až 100 000 Kč.
 • Připojištění zavazadel s limitem až 50 000 Kč a spoluúčastí 500 Kč.
 • Úrazové pojištění přepravovaných osob s plněním až 300 tisíc korun v případě smrti a 600 tisíc při trvalých následcích.

ZÁKLADní asistence je v ceně povinného ručení i havarijního pojištění. Zahrnuje asistenci pro případ havárie, ztráty klíčů,…

PLUS zahrnuje placené asistenční služby s rozšířenými limity.

Comments are closed.